ochrona środowiska

ochrona przyrody
Nasza oferta
Współpracujemy z klientami w realizacji ich obowiązków związanych z ochroną środowiska, w szczególności oferujemy:

 • Sporządzanie kart informacyjnych przedsięwzięcia
 • Sporządzanie raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko
 • Sporządzanie wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych
 • Sporządzanie wniosków o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów
 • Sporządzanie wniosków o wydanie zezwoleń na zbieranie i transport odpadów
 • Sporządzanie wniosków o wydanie pozwoleń na emisję gazów lub pyłów do powietrza
 • Sporządzanie wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych
 • Sporządzanie prognoz oddziaływania na środowisko dokumentów planistycznych i strategicznych
 • Sporządzanie opracowań ekofizjograficznych
 • Realizację przeglądów ekologicznych
 • Wykonawstwo inwentaryzacji i monitoringów przyrodniczych
 • Realizację nadzorów przyrodniczych nad procesami budowlanymi
 • Bieżący nadzór nad wypełnieniem przez klientów obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z ochroną środowiska oraz z posiadanych przez przedsiębiorców decyzji administracyjnych (opłaty za korzystanie ze środowiska; zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi; raportowanie do bazy KOBiZE itp.)


Zapraszamy do kontaktu, odpowiemy na Państwa pytania, wskażemy rozwiązania dostosowane do Państwa potrzeb i oczekiwań.
impeko
impeko-ochrona przyrody

OCHRONA ŚRODOWISKA

MACIEJ BINDER

Ul. Sokoła 7/15
60-644 Poznań
NIP 782-224-15-26

Świadczymy usługi na terenie całego kraju.
Tel: 505 47 25 34

biuro@impeko.pl